Δωρεάν Webinars → Home Office Edition March 2020 → Digital Marketing

Channel Managers - Free Webinars 2020 - The Home Office Edition


Περιγραφή
H primalRES παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά και αναλύει τις δυνατότητες και τη σημαντικότητα αξιοποίησης ενός σύγχρονου channel manager.

Βασικά σημεία που θα καλύψει το webinar είναι:

1. Channel Manager: τι είναι, πλεονεκτήματα χρήσης, κριτήρια επιλογής

2. Κανάλια Πώλησης: διευρυμένη, αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη διανομή

3. Βελτιστοποίηση πωλήσεων: εργαλεία μακρο-/μικρο-διαχείρισης που κάνουν τη διαφορά

4. Οικοσύστημα Ηλεκτρονικής Διανομής: συμπληρωματικά προϊόντα & υπηρεσίες και συνδεσιμότητα με τρίτα συστήματα
Περιεχόμενο
Κανόνες ολοκλήρωσης
  • Πρέπει να ολοκληρώσετε την αξιολόγηση "Test Κατανόησης"
  • Οδηγεί σε ένα πιστοποιητικό με διάρκεια: Για πάντα