Δωρεάν Webinars → Home Office Edition March 2020 → Hotel Solutions

Hotel Concept - Free Webinars 2020 - The Home Office Edition


Περιγραφή
Ο Ζένιος Ζένιου παρουσιάζει τα βασικά στάδια προδιαγραφής και ανάπτυξης ενός πλήρους Hotel Concept και επεξηγεί με ποιο τρόπο διασυνδέεται με όλους τους επιμέρους συνεργάτες που εμπλέκονται στη δημιουργία ενός νέου καταλύματος (αρχιτέκτονες, interior designers, managers κ.λπ.). Παράλληλα, επισημαίνει τους λόγους για τους οποίους ένα Hotel Concept θα πρέπει να αναπτύσσεται ιδανικά πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας ή σχεδιασμού του νέου ξενοδοχείου, έτσι ώστε να δοθούν σε όλους τους συνεργάτες οι απαραίτητες και κατευθύνσεις και οδηγίες σχετικά με την κοινή γραμμή ανάπτυξης που θα πρέπει να ακολουθηθεί.

Key-points:
- Ποια στοιχεία λαμβάνονται υπ΄όψιν πριν την έναρξη της μελέτης;
- Ποια η διαφορά του Hotel Concept από το Design Concept;
- Ποιο το ιδανικό σημείο εμπλοκής του Hotel Concept Maker;
- Ποια τα στάδια δημιουργίας ενός πλήρους Hotel Concept και ποια η διαδικασία που ακολουθείται;
- Πώς το Concept διασυνδέεται με τις πωλήσεις, τις κριτικές, αλλά και την εμπειρία του πελάτη στο κατάλυμα;
Περιεχόμενο
Κανόνες ολοκλήρωσης
  • Πρέπει να ολοκληρώσετε την αξιολόγηση "Test Κατανόησης"
  • Οδηγεί σε ένα πιστοποιητικό με διάρκεια: Για πάντα