Δωρεάν Webinars → Home Office Edition March 2020 → Destination Reports

Destination Report: What travelers are looking for about Greece


Περιγραφή
Have you ever wondered what travelers are looking for about Greece in Google and other search engines?

In this course, we will examine the travel trends of Greece and we will explore all the ways we can adopt these trends into our Strategy and our online presence.

The course will be hosted by Travel by Interest's Hotel Content Manager, Alexandra Lavda.
Περιεχόμενο
  • See the video δείγμα
  • See the Presentation
  • Questionnaire
  • Q&As
Κανόνες ολοκλήρωσης
  • Πρέπει να ολοκληρώσετε την αξιολόγηση "Questionnaire"