Δωρεάν Webinars → Home Office Edition March 2020 → Digital Marketing

Hotel Conversions: Smart ways to turn lookers into bookers


Περιγραφή
Fiona Gillen from The Hotels Network will present "Hotel Conversions: Smart ways to turn lookers into bookers", in a unique webinar organized by Hotelier Academy, helping Hoteliers from all over the world find new ideas & tips for the next day.

The Webinar Includes:

- Live Presentation via Zoom or Facebook, with Hotelier Tips & Smart Ideas
- Access to the Speaker’s original PDF Presentation
- A mini-test that leads to a ‘Certification of Attendance‘

Special thanks to The Hotels Network for participating in this online event that supports the global hotelier community!

Speaker Bio: Fiona Gillen heads up marketing at The Hotels Network, an innovative technology company helping 5,000+ hotels worldwide grow their direct bookings. With a marketing career spanning 20 years, the majority of which in the hospitality industry, Fiona is truly passionate about hotel tech. Today she works closely with hotel brands around the world to think creatively about hotel marketing and how to personalize the online guest experience to engage and convert website visitors.
Περιεχόμενο
  • See the video δείγμα
  • See the Presentation
  • Questionnaire
  • Q&As
Κανόνες ολοκλήρωσης
  • Πρέπει να ολοκληρώσετε την αξιολόγηση "Questionnaire"
  • Οδηγεί σε ένα πιστοποιητικό με διάρκεια: Για πάντα